לוגו פיצה האט | Pizza Hut קישור לדף הבית
Pizza App Logo

הורדת אפליקציה למבצעים והטבות בלעדיות

מדיניות פרטיות

חברת טבסקו החזקות בע"מ, לרבות כל זכיינית מאושרת מטעמה (להלן: "פיצה האט ישראל") מכבדת את הפרטיות שלך ולכן הינך מתבקש לקרוא את הסעיפים הבאים וללמוד על מדיניות הפרטיות שלה.

אנא קרא את מדיניות הפרטיות בטרם השימוש באתר ובמידה ואינך מסכים עם מדיניות הפרטיות, כולה או חלקה, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר ו/או להזמין מוצרים ומשלוחים ואתה מתבקש שלא לעשות כן.

מדיניות הפרטיות המפורטת להלן הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש המפורסמים ב- https://pizzahut.co.il/content/terms. מונחים אשר אינם מוגדרים במסמך זה משמעותם הינה כפי שהם מוגדרים במסמך תנאי השימוש.

פיצה האט ישראל שומרת לעצמה את הזכות ואת שיקול הדעת הבלעדי לשנות, להוסיף, להתאים, לתקן או להסיר חלקים ממדיניות הפרטיות בכל זמן. עליך לבדוק מעת לעת את האתר על מנת לעמוד על השינויים הנעשים במדיניות הפרטיות. המשך השימוש באתר על ידך על אף השינויים במדיניות הפרטיות משמעו הסכמה לשינויים אלו.

אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא מדיניות זו בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר. אם אתה או הוריך אינכם מסכימים לתנאי מדיניות הפרטיות של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

סוג המידע שנאסף ודרך האיסוף

מדיניות הפרטיות חלה על הנתונים והמידע הבאים:

(א)           מידע שתמסור כחלק מתהליך ההזמנה באתר, ביישומון אן בטלפון, לרבות שם, כתובת, תאריך לידה, פרטי כרטיס אשראי, ודרכי התקשרות שונות, לרבות טלפון ודואר אלקטרוני;

(ב)            הנתונים הנאספים אוטומטית אודות הגולשים באתר, לרבות במהלך הגלישה באתר ו/או ביישומון ו/או במהלך השימוש בשירותים המוצעים דרכם, כגון מידע הנוגע למחשב האישי ו/או למכשיר הנייד שלך, סוג דפדפן, כתובת ה-IP, מערכת ההפעלה ומיקום גיאוגרפי בעת שימוש באתר או ביישומון, במטרה לזהות סניפים קרובים, ומידע טכני נוסף מסוג זה. דרכי האיסוף של מידע זה כוללות, בין היתר, שימוש בנתוני התקשרות, שימוש בעוגיות (cookies), שימוש בכתובת IP או בקוד מספרי המזהה את המחשב שבאמצעותו גלשת לאתר.

כל המידע המצוין בסעיף זה יקרא להלן "המידע". לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך. איסוף מידע זה יעשה אך ורק אם מידע זה נמסר על ידך באופן רצוני, לדוגמא, בעת מילוי טפסים מסוימים באתר, ביצוע הזמנה דרך האתר, היישומון או הטלפון או פעילות שלך אל מול שירות לקוחות.  הנך מצהיר כי ידוע לך כי מבלי שתמסור את הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים באתר הטעונים הרשמה. המידע שתמסור בעת ההרשמה יימסר לצדדים שלישיים רק בהתאם למפורט במדיניות הפרטיות להלן.

אופן השימוש במידע

פיצה האט ישראל משתמשת במידע לצורכי מתן השירותים באתר, לרבות משלוח הודעות הקשורות בשירות הניתן והמוצרים המוזמנים.

פיצה האט ישראל עשויה לעדכן אותך במידע בטלפון החכם באמצעות היישומון בעדכונים בדחיפה (Push Notifications).

לאחר ביצוע הזמנה, נשתמש בפרטי ההתקשרות שהזנת על מנת לשלוח לך הודעה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות מסרון (SMS), זאת על מנת לאשר את דבר קבלת ההזמנה וכן על מנת להודיע לך שהשליח נמצא בדרכו לבצע את השליחות.  בכפוף להסכמתך מראש, פיצה האט ישראל רשאית לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות על מנת להעביר אליך סקר לגבי השירות.

פיצה האט ישראל עשויה להשתמש במידע אשר אינו מזהה אותך אישית, לרבות לצורכי שיפור יישומי האתר והמוצרים הנמכרים דרכו, לניהול מחקר בדבר השימוש באתר ובשירותיו לרבות ניתוחים סטטיסטים של מכירות, נתונים לגבי איכות וזמינות השירות ובחינת המוצרים שנמכרים.

אם בחרת לבצע הזמנה באמצעות הצ'אט באתר ו/או ביישומון המופעלים באמצעות הפייסבוק מסנג'ר או ה-WhatsApp, הנך מסכים כי פיצה האט ישראל תשלח לך הודעות ומבצעים במהלך הצ'אט

מאגר מידע רשום

הנך מסכים כי פרטים מסוימים אשר תמסור באתר יישמרו במאגר מידע המנוהל על ידי פיצה האט ישראל.  מאגר המידע של פיצה האט ישראל רשום על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("מאגר המידע", "חוק הגנת הפרטיות"), ופיצה האט ישראל פועלת בהתאם לחוק האמור ולכל דין רלבנטי. הפרטים אשר יישמרו במאגר המידע הינם, בין היתר, שם פרטי, שם משפחה ומספר טלפון.

העברת מידע וצדדים שלישיים

הנך מאשר כי ידוע לך שפיצה האט ישראל עשויה להעביר את המידע שהיא אוספת, לרבות היסטוריית הרכישות וההזמנות שלך, לספקי שירותים, שותפים עסקיים ולקבלני משנה ("צדדים שלישיים"), אשר עשויים להשתמש במידע זה כדי: (1) לעזור לנו לספק לך שירותים ו/או להפעיל את האתר, בין היתר באספקת ההזמנה דרך שירות משלוחים חיצוני,  וכן לחברות כרטיסי אשראי בקשר עם ביצוע ההזמנות באתר; (2) לסייע בהבנת אופן השימוש של הגולשים באתר ובשירותים שלנו; (3) בכפוף להסכמתך, לספק לך פרסום ממוקד מטרה לאור העדפותיך האישיות באתר שלנו ובאתרים אחרים בהם תבחר לבקר; (4) אם בחרת להשתתף בסקר, פרטיך יועברו לחברת Management Group (SMG) Service אשר מסייעת בביצוע הסקר. בנוסף, פיצה האט ישראל תעביר את פרטיך המזהים לצדדים שלישיים במקרים בהם הדבר נדרש עפ"י החוק או במקרים בהם פיצה האט ישראל מאמינה בתום לב שפעולה כזו נדרשת על מנת להתאים להוראות החוק, להיענות להליכים משפטיים ו/או להגן על זכויותיה או קניינה או זכויות אלה של צד שלישי; או לשם גביית כספים המגיעים ממך בגין ביצוע עסקה באתר. בנוסף פיצה האט ישראל תוכל לעשות שימוש במידע להעבירו לצד שלישי אם הפרת את תנאי השימוש או כל הסכם נוסף עם פיצה האט ישראל או מי מטעמה; בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין פיצה האט ישראל; אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בפיצה האט ישראל; ו- אם עשית באתר שימוש לביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקי.

פיצה האט ישראל עשויה להשתמש ולשלוח מידע שהיא מקבלת לקבלני משנה הנמצאים במדינות שאינן מדינתך. כל קבלני המשנה של פיצה האט ישראל כפופים לחובות סודיות ואיסור שימוש במידע. עם זאת, ידוע לך שייתכן שרמת ההגנה על המידע אינה גבוהה בחלק מהמדינות כפי רמתה במקום מגוריך או עסקיך.

כמו כן, פיצה האט ישראל עשויה להעביר את מאגרי המידע שלה המכילים מידע אם תמכור את החברה או חלק ממנה.

פיצה האט ישראל עשויה לחלוק את הנתונים הסטטיסטיים עם שותפיה, בהתאם לתנאים מסחריים שהיא קובעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, פיצה האט ישראל עשויה לנתח את הנתונים הסטטיסטיים באמצעות תוכנות המספקות שירותי מידע וניתוח סטטיסטי, לרבות ב-  Google Analytics. פיצה האט ישראל משתמשת במידע שהיא מקבלת מ-Google Analytics עבור שיפור המערכת. המידע אשר Google Analytics אוספת לגבי שימושך במערכת הינו כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google Analytics  להלן:

http://www.google.com/policies/privacy

http://www.google.com/analytics/terms/us.html

כמו כן, פיצה האט ישראל משתמשת ב-  Weezmo  לטובת הפקת חשבוניות דיגיטליים, Dragontail לתפעול קופות, וחברות Adwords, Lucky Orange, עבור שיווק בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של חברות אלה.

האתר והיישומון מפעילים צ'אט באמצעות פייסבוק מסנג'ר ובאמצעות Telegram. אפליקציות Facebook ו- Telegram הינם צדדים שלישיים אשר עשויים לאסוף מידע באמצעות האתר והיישומון של פיצה האט ישראל.

פיצה האט ישראל אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותה כי אם על-ידי צדדים שלישיים לרבות חברות או מותגים של מוצרים אשר משתמשים או מופיעים באתר, ואשר אינם בשליטתה של פיצה האט ישראל.

רישום והסרה מרשימת תפוצה

עד שלא תבחר באפשרות להצטרף לרשימת התפוצה (opt in) לקבלת דיוורים/תקשורת או מידע ביחס לאתר, מוצריו ושירותיו, פיצה האט ישראל לא תעשה שימוש במידע שמסרת על מנת לשלוח לך דיוורים או מידע, לרבות אך לא רק, עלוני פרסום, מידע שיווקי וחומרים נוספים בדבר המוצרים או השירותים באתר. האמור לעיל בסעיף זה לא חל על השירות שניתן באמצעות מסנג'ר של  Facebook, אשר עשוי לשלוח לך מידע וחומר שיווקי במהלך בצ'אט.

בכל מקרה פיצה האט ישראל תהיה רשאית לשלוח לך מידע הנדרש כחלק מהליך ההזמנה של המוצר או בקשר להזמנה הספציפית.

כגולש רשום, יש לך את האפשרות להסיר (opt out) את כתובתך מרשימת התפוצה ולבקש שלא לקבל דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS ו/או כל אמצעי דיוור אחר הכוללים מידע שיווקי מפיצה האט ישראל, לשם כך עליך ללחוץ על אפשרות ההסרה בכל אחד מאמצעי המשלוח (הודעה בטלפון הנייד ומייל אלקטרוני) על מנת להסירו באופן פרטני.

שינויים ומחיקה של מידע ממאגר מידע

במידה ותרצה שמידע המזהה אותך אישית המצוי ממאגרי המידע של פיצה האט ישראל יימחק, ישונה או יתוקן, אנא צור עמנו קשר בכתב לפי פרטינו המופיעים מטה, וציין כי אתה מעוניין שמידע זה, השמור במאגרי המידע של פיצה האט ישראל, יימחק, ישונה או יתוקן. שים לב כי מחיקה של מידע זה ממאגרי המידע של פיצה האט ישראל איננה מונעת שימוש במידע שאינו מזהה אותך אישית שנאסף לפי האמור לעיל.

אתה מודע כי מחיקת המידע משמעה שלא תוכל לשחזר את המידע ולעשות שימוש במידע שנמחק במידה ותתחרט על בקשת המחיקה המועד מאוחר יותר.

פיצה האט ישראל תסיר את הנתונים ממאגר המידע תוך זמן סביר.

למרות בקשת המחיקה, פיצה האט ישראל שומרת לעצמה את הזכות לשמור מידע מסיבות משפטיות, בהתאם להוראות החוק.

שמירת המידע

פיצה האט ישראל תשמור את המידע שלך במטרה לספק לך שירותים. פיצה האט ישראל תשמור את המידע שלך כל עוד הנך חבר מועדון או כפי שנדרש כדי לספק לך שירותים. אם ברצונך לבטל חברות כחבר מועדון או לבקש שלא נשתמש במידע שלך כדי לספק לך שירותים, צור עמנו קשר בכתובת הדואר האלקטרוני המפורט במדיניות פרטיות זו. אף על פי כן, פיצה האט ישראל תשמור את המידע שלך ותשתמש בו לפי הצורך כדי לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלה, לפתור סכסוכים ולאכוף את ההסכמים שלה.

פרקטיקה נהוגה על ידי צדדים שלישיים

יתכן שפיצה האט ישראל ו/או מפרסמים שלה ישתמשו בחברות אחרות הידועות כשרתי פרסום של צדדים שלישיים על מנת לסייע בהצגת פרסומות אונליין תוך חיבור לאתר. חברות אלה עשויות להשתמש ב"עוגיות" או בטכנולוגיות דומות על מנת לסייע בהצגתן של פרסומות כאלה ולסייע במדידה ומחקר של יעילות הפרסומות (להרחבה על "עוגיות" וטכנולוגיות ודמות ניתן לפנות לסעיף "עוגיות וטכנולוגיות דומות" במדיניות הפרטיות). השימוש בטכנולוגיות הללו על ידי צדדים שלישיים המנהלים את מערך הפרסומות נתון למדיניות הפרטיות שלהם ולא למדיניות הפרטיות של פיצה האט ישראל.

"Cookies" – "עוגיות" וטכנולוגיות דומות

"עוגיות" הן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של החברה, על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך, זאת על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך לך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. אנו משתמשים ב"עוגיות" וטכנולוגיות דומות לצורך תפעולו של האתר, לדוגמה, כדי לשפר את ביצועי האתר וכדי לתעד את כניסתך ויציאתך מהאתר. ההגדרות של כל דפדפן כוללות אפשרות שלא להסכים לקבל "עוגיות" ולמחוק "עוגיות" קיימות.

פיצה האט ישראל לא מחייבת אותך לקבל "עוגיות" ובאפשרותך להימנע מקבלת "עוגיות" בכל עת, על ידי שינוי ההגדרות במכשיר האלקטרוני בו אתה משתמש. יחד עם זאת, יתכן כי חלק ממאפייני האתר יפעלו באופן לקוי אם תסרב לעשות שימוש ב"עוגיות". מדיניות  פרטיות זו כוללת את השימוש ב"עוגיות" באתר זה בלבד ולא כוללת את השימוש בעוגיות ע"י כל צד שלישי.

שימוש של האתר על ידי ילדים

פיצה האט ישראל לא תעשה במודע שימוש בפרטים אישיים של ילדים מתחת לגיל 18 לצורכי פרסום ונקיטת דרכי שיווק. במידה והנך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה כאמור, עליך להצהיר כי גילך הוא לפחות 18 שנים. אם גילך מתחת ל-18 שנים, הרישום יבוצע בכפוף לאישור הורה או אפוטרופוס חוקי. בלי לגרוע מהאמור לעיל, פיצה האט ישראל אינה אוספת מידע מזהה מילדים מתחת לגיל 13. במקרה שתיווכח שילד מתחת לגיל 13 נרשם ללא הסכמת ההורים או האפוטרופוס שלו, אנא ידע אותנו על כך מיידית.

נהלי אבטחה

פיצה האט ישראל נוקטת אמצעי זהירות על מנת להגן על המידע ומטמיעה מערכות הגנת מידע באתר. כאשר נאסף מידע דרך האתר, המידע מוצפן ומועבר בדרך מאובטחת. למרות שמערכות מסוג זה מפחיתות את הסיכון לכניסה לא מורשית הן לא מספקות אבטחה מלאה. לכן, פיצה האט ישראל אינה מבטיחה כי המערכת חסינה לחלוטין מפני כניסה שאינה מורשית למידע המאוחסן בה.

אין במדיניות הפרטיות של פיצה האט ישראל כדי להרחיב את האחריות המוטלת עליה בהתאם לדין.

פרטי יצירת קשר

במידה ויש לך שאלות בעניין מדיניות זו, באפשרותך ליצור עמנו קשר באמצעות כל אמצעי דרכו מסרת מידע פרטי, וכן באמצעות טופס יצירת הקשר באתר או באמצעות שליחת דואר אלקטרוני ל:  info@pizzahut.co.il. כמו כן, באפשרותך ליצור עמנו קשר בדואר שימוען לטבסקו החזקות בע"מ. וייסבורג 19 תל אביב מיקוד 6935831.

תאריך עדכון אחרון 17 בנובמבר, 2018